BẢO TRỢ, TRỢ CẤP

CT bảo trợ, trợ cấp do Việt kiều, thân nhân VK và thân hữu tài trợ

Ngay từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, CLB Vòng Tay Nhân Ái đã tập trung khảo sát, xin tài trợ của những nhà hảo tâm để tổ chức thực hiện việc bảo trợ người già neo đơn, bệnh tật, tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình đã được nhiều tấm lòng hưởng ứng đồng hành. Tuy số người&nguồn tài chính hổ trợ vẫn còn rất

Read more