CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI

Dự án cầu An Hòa

Phường An Hòa cách trung tâm TP Huế khoảng 3km được tách ra từ xã Hương Sơ trước đây, dân số toàn phường có 2348 hộ cùng 10.303 khẩu được phân bổ trong 13 tổ dân phố. Toàn phường hiện có 5,15% hộ nghèo, 10,2% hộ cận nghèo. (more...)

Read more
Dự án cầu Hương Sơ

Xã Hương Sơ cách trung tâm thành phố Huế khoảng 3 km; có gần 7.000 người dân sinh sống tại 3 ngôi làng (Tri Lễ, Đốc Bửu và Lệ Khê). Nay đã chuyển lên phường, đã được chia tách thành hai phường là An Hòa và Hương Sơ. (more...)

Read more