HỖ TRỢ VỐN

Hỗ trợ vốn do Ban Từ Thiện Hội Đồng Hương Huế tài trợ

 Trong suy người tàn-khuyết tật, người bị phơi nhiễm chất độc da cam, người già neo đơn, phụ nữ đơn thân là họ phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Vậy mà họ lại là những người thường bị bệnh tật, nghèo đói, bần cùng tấn công nên càng điêu đứng tang thương hơn. Từ đó mà hầu hết các chương trình từ thiện của Câu lạc

Read more
Hỗ trợ vốn do thân nhân-VK & thân hữu Hội Liên Lạc người Việt Nam ở nước ngoài

Chương trình hổ trợ vốn là một trong những nội dung hoạt động từ thiện của CLB được tiến hành đều dặn, liên tục cho hội viên Hội Người Mù huyện Phú Lộc, Phong-Quảng Điền, TP Huế và những đối tượng người già neo đơn, người mù, người tàn tật, phụ nữ đơn thân khó khăn được quan tâm hướng tới (more...)

Read more