THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Với mong muốn chung tay giúp các em được đến trường, được giúp đở chữa bệnh cho các em mồ côi cha mẹ; thiếu mẹ, không cha của những hoàn cảnh, gia đình khó khăn trong cộng đồng là chương trình được Câu Lạc Bộ Vòng Tay Nhân Ái quan tâm hướng tới. Đó là lý do để Ban điều hành Trung Tâm CSSK Người cao tuổi&gia đình tham gia phối hợp với các Trung

Read more