HỘI VIỆT KIỀU

HỘI LIÊN LẠC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

      HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: THUA THIEN HUE ASSOCIATION FOR LIASION WITH OVERSEAS VIETNAMESE (viết tắt là TTH-ALOV). Hội là một tổ chức xã hội của những người Việt Nam đang cư ngụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế có thân nhân ở nước ngoài nhằm tập hợp và đoàn kết, phát huy lòng yêu quê

Read more