THÔNG BÁO

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

A- HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 - Quý I: 1./ Khảo sát lập 04 hồ sơ xin xây Nhà Tình Thương. Hoàn thành thủ tục xét hổ trợ 02 căn nhà tình thương hội đủ điều kiện tại phường Xuân Phú, TP Huế và xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh TT Huế. 2./ Hỗ trợ chương trình Bữa Cơm Từ Thiện do Hội Chữ Thập Đỏ BV TW Huế tổ chức hổ trợ cho bệnh nhân&người nhà bệnh

Read more