DS hội viên cần giúp đỡ của các Hội người mù tỉnh T.T.Huế

hoi nguoi mu tth fea

DANH SÁCH HỘI VIÊN CÓ BỆNH TẬT, KHÓ KHĂN CẦN GIÚP ĐỠ CỦA CÁC HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

  I. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NGƯỜI MÙ TP HUẾ.

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

Ghi chú

1

PHAN THỊ HIỀN

H3 – KCC – Hương Sơ

Bại liệt

2

HOÀNG THÚY CHÂU

502 Bùi Thị Xuân

Bại liệt

3

MAI VĂN XỊ

Tổ1 – KV1 – Phú Bình

Bại liệt

4

DƯƠNG VĂN TIẾN

22/112 Nguyễn Chí Thanh

Tai biến

5

HỒ ĐẮC NHƠN

59 La Sơn Phu Tử

Suy tim

6

PHAN THỊ GIÀU

19/23 Xuân 68

Neo đơn

7

TRẦN THỊ GẪM

5/58 Hàm nghi

Bại liệt

8

NGUYỄN VĂN TRI

12/5/302 Bùi Thị Xuân

Khó khăn

9

NGUYỄN THỊ NHẠN

16 Phạm Thị Liên

Neo đơn

10

LÊ HÀO

13 Lê Hồng Phong

Khó khăn

II. HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN PHÚ LỘC

STT

HỌ VÀ TÊN

QUÊ QUÁN

GHI CHÚ

1

LÊ VĂN AN

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

2

NGUYỄN THỊ HIẾU

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

3

NGUYỄN PHƯỚC TÍN

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

4

NGUYỄN VĂN SƠN

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

5

NGUYỄN THỊ BƯỚM

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

6

NGUYỄN THỊ THAM

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

7

NGUYỄN THỊ SEN

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

8

NGUYỄN THỊ HUÊ

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

9

NGUYỄN THỊ GÁI

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

10

TRẦN THỊ TRANG

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

11

PHAN THỊ QUẢ

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

12

NGUYỄN HỮU ĐÁ

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

13

VÕ ĐẠI MẸO

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

14

NGUYỄN VĂN BÌNH

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

15

VÕ ĐẠI THÀNH

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

16

HỒ NGỌC HÒA

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

17

NGUYỄN ĐỨC XUÂN

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

18

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

LỘC BỔN – PHÚ LỘC

19

NGUYỄN VIẾT NHUNG

LỘC SƠN – PHÚ LỘC

20

NGUYỄN LỢI

LỘC SƠN – PHÚ LỘC

21

NGUYỄN ĐỨC XẢO

LỘC SƠN – PHÚ LỘC

22

TỐNG THỊ CƯỠNG

LỘC AN – PHÚ LỘC

23

HỒ VĂN ĐỊNH

LỘC AN – PHÚ LỘC

24

TỐNG THỊ CÀ

LỘC AN – PHÚ LỘC

25

HOÀNG VĂN TIÊN

LỘC AN – PHÚ LỘC

26

ĐỖ NGHI

LỘC AN – PHÚ LỘC

27

TRẦN THỊ GÁI

LỘC AN – PHÚ LỘC

28

HOÀNG NHƠN

LỘC AN – PHÚ LỘC

29

HUỲNH NGHẾT

LỘC AN – PHÚ LỘC

30

LÊ THỊ AN

LỘC AN – PHÚ LỘC

31

LÊ THỊ HINH

LỘC AN – PHÚ LỘC

32

VÕ VĂN TĨNH

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

33

DIỆP KIỀU

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

34

ĐÕ THỊ HẢI

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

35

VÕ THỊ HẠNH

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

36

NGUYỄN THỊ HUỆ

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

37

TRƯƠNG VĂN LỘC

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

38

HUỲNH VĂN VẤN

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

39

TRẦN TRONG NHĨ

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

40

NGUYỄN THỊ PHI

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

41

BÙI THỊ TRANG

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

42

LÊ THỊ TIÊM

LỘC ĐIỀN – PHÚ LỘC

43

MAI THỊ HÀN

Thị trấn Phú Lộc

44

NGUYỄN THANH DŨNG

Thị trấn Phú Lộc

45

LẠI THỊ THUYỀN

Thị trấn Phú Lộc

46

TRẦN THỊ LẶNG

Thị trấn Phú Lộc

47

NGUYỄN THỊ YẾN

Thị trấn Phú Lộc

48

PHẠM THỊ CON

Thị trấn Phú Lộc

49

HUỲNH THỊ DÊ

Thị trấn Phú Lộc

50

HOÀNG THỊ HẢO

Thị trấn Phú Lộc

51

HOÀNG NHƯ SÉT

Thị trấn Phú Lộc

52

PHAN VĂN KỶ

Thị trấn Phú Lộc

53

PHẠM THỊ HÀ

Thị trấn Phú Lộc

54

NGUYỄN VĂN CỨ

Thị trấn Phú Lộc

55

TRẦN THỊ ĐE

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

56

VÕ THỊ LÃNG

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

57

TRẦN THỊ THẺO

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

58

NGUYỄN THỊ ĐẨU

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

59

PHAN THỊ GÁI

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

60

PHẠM KỲ

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

61

NGUYỄN THỊ BÉ

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

62

TRẦN LẸ

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

63

NGUYỄN THỊ XUYẾN

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

64

HÀ VĂN MÓC

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

65

LÊ THỊ SEN

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

66

TRẦN VĂN MÃO

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

67

TRẦN THỊ ĐIỂM

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

68

LÊ XUÂN PHÙNG

LỘC TRÌ – PHÚ LỘC

69

NGÔ VĂN SÁCH

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

70

LÊ THỊ NHẪN

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

71

NGUYỄN THỊ HÒA

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

72

PHẠM VĂN KÍNH

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

73

NGUYỄN THỊ CHÓC

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

74

TRƯƠNG THỊ ĐÓA

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

75

HUỲNH CÔNG ĐÓT

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

76

ĐINH KIM

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

77

NGUYỄN HOÀNG

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

78

TRẦN BÁ A

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

79

HỒ ĐẮT DUNG

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

80

NGUYỄN THỊ KÍNH

LỘC THỦY – PHÚ LỘC

81

TRẦN THIỀU

LỘC VĨNH – PHÚ LỘC

82

TRẦN VĂN BÉ

LỘC VĨNH – PHÚ LỘC

83

LÊ THỊ HIỆP

LỘC VĨNH – PHÚ LỘC

84

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

LỘC VĨNH – PHÚ LỘC

85

TRẦN QUANG

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

86

NGÔ THỊ LÝ

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

87

TRẦN THỊ GÁI

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

88

LÊ THỊ PHI

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

89

HUỲNH THỊ NGUYỆT

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

90

NGUYỄN ĐỚI

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

91

NGUYỄN CƯỜNG

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

92

DƯƠNG QUANG THƯƠNG

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

93

TRẦN THỊ CHÁU

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

94

TRƯƠNG THỊ XÍ

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

95

LÊ VĂN PHÁN

LỘC TIẾN – PHÚ LỘC

96

DIỆP VĂN HÀN

Thị trấn Lăng Cô

97

TRẦN THỊ XÍ

Thị trấn Lăng Cô

98

NGUYỄN THỊ LÊ

Thị trấn Lăng Cô

99

NGUYỄN THANH LONG

Thị trấn Lăng Cô

100

TRẦN HỮU BẢO

Thị trấn Lăng Cô

101

DƯƠNG VĂN HÀN

Thị trấn Lăng Cô

102

NGUYỄN HIẾU TRUNG

Thị trấn Lăng Cô

103

PHẠM VĂN PHÚ

Thị trấn Lăng Cô

104

HUỲNH THỊ NGUYỆT

LỘC BÌNH – PHÚ LỘC

105

NGUYẾN THỊ HỒNG

LỘC BÌNH – PHÚ LỘC

106

PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT

LỘC BÌNH – PHÚ LỘC

107

PHAN VĂN TRÍ

LỘC BÌNH – PHÚ LỘC

108

PHAN VĂN MÃO

LỘC BÌNH – PHÚ LỘC

109

PHẠM CHUÂN

VINH HIỀN – PHÚ LỘC

110

ĐÀO THỊ DIỆP

VINH HIỀN – PHÚ LỘC

111

THÁI QUANG ÁNH

VINH HIỀN – PHÚ LỘC

112

TRẦN BÀI

VINH HIỀN – PHÚ LỘC

113

NGUYỄN THỊ KHA

VINH HIỀN – PHÚ LỘC

114

HUỲNH THỊ KIẾM

VINH HIỀN – PHÚ LỘC

115

ĐOÀN THỊ NẾT

VINH GIANG – PHÚ LỘC

116

PHẠM HẢO

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

117

PHẠM THỊ THỦY

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

118

NGUYỄN THỊ HUỀ

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

119

TRẦN KHOA

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

120

TRẦN THỊ BÉ

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

121

ĐINH THỊ CHANH

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

122

HUỲNH THỊ CHANH

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

123

ĐOÀN CÔNG CHẨN

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

124

NGUYỄN ĐÊ

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

125

TRẦN THỊ HOA

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

126

HỒ NGÔ

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

127

BÙI HỮU NAM

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

128

PHAN TỢM

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

129

ĐỖ THỊ SẤM

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

130

NGUYỄN VĂN NGỌC

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

131

TRẦN MINH HOÀNG

VINH HƯNG – PHÚ LỘC

132

HOÀNG KẾ LINH

XUÂN LỘC – PHÚ LỘC

133

NGUYỄN VĂN QUỐC

XUÂN LỘC – PHÚ LỘC

134

NGUYỄN THỊ TẬN

XUÂN LỘC – PHÚ LỘC

135

TRẦN THỊ THỚI

XUÂN LỘC – PHÚ LỘC

136

HỒ VĂN QUYẾT

XUÂN LỘC – PHÚ LỘC

137

HỒ THỊ LAN

XUÂN LỘC – PHÚ LỘC

138

ĐOÀN THỊ PHÒNG

VINH MỸ – PHÚ LỘC

139

MAI THỊ SOÁN

VINH MỸ – PHÚ LỘC

140

NGUYỄN TÂM

VINH MỸ – PHÚ LỘC

141

NGUYỄN THỊ ĐẨU

VINH MỸ – PHÚ LỘC

142

ĐOÀN THỊ CHANH

VINH MỸ – PHÚ LỘC

143

TRẦN THỊ ĐẤU

VINH MỸ – PHÚ LỘC

144

ĐOÀN Ỷ

VINH MỸ – PHÚ LỘC

145

TRẦN CHƯỞNG

VINH MỸ – PHÚ LỘC

146

NGUYỄN THỊ ƯU

VINH MỸ – PHÚ LỘC

147

MAI THỊ SOÁN

VINH MỸ – PHÚ LỘC

148

NGUYỄN THỊ HỒ

VINH MỸ – PHÚ LỘC

149

TRƯƠNG THỊ HÀ

VINH MỸ – PHÚ LỘC

150

BẠCH CÔNG LỰC

LỘC HÒA – PHÚ LỘC

III. HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN A LƯỚI

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

DÂN TỘC

1)

HỒ VIỄN THÔNG

KA LENG – XÃ NHÂM

TÀ ÔI

2)

KĂN DƯƠNG

PA E – NHÂM

TÀ ÔI

3)

KĂN A VƠN

NHÂM 1 – NHÂM

TÀ ÔI

4)

HỒ VĂN TƯƠNG

TA KÊU – NHÂM

TÀ ÔI

5)

KĂN DAI

TA KÊU – NHÂM

TÀ ÔI

6)

KĂN DIÊM

A BÃ – NHÂM

TÀ ÔI

7)

KĂN MÌNG

A BUNG – NHÂM

TÀ ÔI

8)

HỒ VĂN HÙNG

PA E – NHÂM

TÀ ÔI

9)

A VIẾT HÀNG

NHÂM 1 – NHÂM

TÀ ÔI

10)

LÊ THỊ VAO

NHÂM 1 – NHÂM

TÀ ÔI

11)

KĂN CHUNG

NHÂM 1 – NHÂM

TÀ ÔI

12)

HỒ THỊ NHỚP

A BUNG – NHÂM

TÀ ÔI

13)

KĂN A VUR

NHÂM 1 – NHÂM

TÀ ÔI

14)

HỒ THỊ NÔM

NHÂM 1 – NHÂM

TÀ ÔI

15)

HỒ VIÊN LÂM

NHÂM 2 – NHÂM

TÀ ÔI

16)

HỒ VIẾT AH

NHÂM 2 – NHÂM

TÀ ÔI

17)

HỒ THỊ DƯƠNG

PA E – NHÂM

TÀ ÔI

18)

HỒ VĂN VÁ

Y RIEO – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

19)

HỒ VĂN HẬU

BRÁCH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

20)

HỒ THỊ THẢO

TU VAY – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

21)

HỒ THỊ BÉ

TU VAY – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

22)

HỒ THỊ LOANH

TU VAY – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

23)

HỒ VĂN LỜI

ALA – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

24)

HỒ VĂN KHIẾP

A VINH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

25)

KĂN HOÔN

A VINH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

26)

KON XAO

A VINH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

27)

HỒ XUÂN LỊCH

A VINH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

28)

CẢ Ư

A VINH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

29)

KĂN KÝ

A VINH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

30)

HỒ VĂN ĐỠ

A VINH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

31)

KĂN NGHÍP

Y RIEO – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

32)

HỒ THỊ SÁU

BRÁCH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

33)

HỒ THỊ XIÊN

A VINH – HỒNG THÁI

TÀ ÔI

34)

LÊ VĂN RÓT

LÊ NINH – HỒNG BẮC

PA CÔ

35)

KĂN CHANG

LÊ NINH – HỒNG BẮC

PA CÔ

36)

TRẦN VĂN HỒNG

LÊ NINH – HỒNG BẮC

PA CÔ

37)

HỒ VĂN TỚI

TÂN HỐI – HỒNG BẮC

PA CÔ

38)

HỒ THỊ TIÊU

TÂN HỐI – HỒNG BẮC

PA CÔ

39)

TRẦN VĂN SEN

LÊ LỘC – HỒNG BẮC

PA CÔ

40)

NGUYỄN VĂN NGÊM

LÊ LỘC – HỒNG BẮC

PA CÔ

41)

CU XÁ

LÊ LỘC – HỒNG BẮC

PA CÔ

42)

LÊ VĂN SÁCH

LÊ LỘC – HỒNG BẮC

PA CÔ

43)

QUỲNH TƯỚC

LÊ LỘC – HỒNG BẮC

PA CÔ

44)

LÊ VĂN DIN

LÊ LỘC – HỒNG BẮC

PA CÔ

45)

TRẦN VĂN PHONG

LÊ LỘC – HỒNG BẮC

PA CÔ

46)

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

LÊ NIN – HỒNG BẮC

PA CÔ

47)

NGUYỄN VĂN HỚI

LÊ NIN – HỒNG BẮC

PA CÔ

48)

LÊ VĂN RANG

LÊ NIN – HỒNG BẮC

PA CÔ

49)

LÊ THỊ PÊ

LÊ NIN – HỒNG BẮC

PA CÔ

50)

HỒ VĂN NINH

LÊ TRIÊNG – HỒNG TRUNG

PA CÔ

51)

KĂN MIN

LÊ TRIÊNG 2 – HỒNG TRUNG

PA CÔ

52)

HỒ XUÂN LÊ

LÊ TRIÊNG 2 – HỒNG TRUNG

PA CÔ

53)

HỒ THƯƠNG VINH

LÊ TRIÊNG  1– HỒNG TRUNG

PA CÔ

54)

QUỲNH HÊN

TA AY – HỒNG TRUNG

PA CÔ

55)

TRẦN XUÂN VỮNG

TA AY – HỒNG TRUNG

PA CÔ

56)

HỒ VĂN MIÊNG

TA AY – HỒNG TRUNG

PA CÔ

57)

HỒ VĂN LINH

TA AY – HỒNG TRUNG

PA CÔ

58)

TRẦN XUÂN TIÊU

TA AY – HỒNG TRUNG

PA CÔ

59)

HỒ CU HÚT

A NIÊNG – HỒNG TRUNG

PA CÔ

60)

HỒ VĂN CHÍN

TÂY NAM – HỒNG TRUNG

PA CÔ

61)

QUỲNH VŨ

TÂY NAM – HỒNG TRUNG

PA CÔ

62)

KĂN KHUÝCH

A NIÊNG – HỒNG TRUNG

PA CÔ

63)

LÊ ĐÌNH SỞ

A NIÊNG – HỒNG TRUNG

PA CÔ

64)

QUYỲNH IP

LÊ TRIÊNG 2 – HỒNG TRUNG

PA CÔ

65)

HỒ MINH HƯƠNG

LÊ TRIÊNG 1 – HỒNG TRUNG

PA CÔ

66)

LÊ HỮU LÂN

THÔN 3 – BẮC SƠN

PA CÔ

67)

VÕ TÂM

THÔN 3 – BẮC SƠN

PA CÔ

68)

KÔN PHƯỚC

THÔN 3 – BẮC SƠN

PA CÔ

69)

LÊ THỊ HƯƠNG

THÔN 3 – BẮC SƠN

PA CÔ

70)

HỒ VĂN OT

THÔN 1 – BẮC SƠN

PA CÔ

71)

KU TÔL

THÔN 2 – BẮC SƠN

PA CÔ

72)

KĂN VIÊN

THÔN 4 – BẮC SƠN

PA CÔ

73)

HỒ XUÂN TÊN

THÔN 3 – HỒNG KIM

PA CÔ

74)

CU PAI

THÔN 3 – HỒNG KIM

PA CÔ

75)

QUỲYNH ƯM

THÔN 3 – HỒNG KIM

PA CÔ

76)

TRẦN THỊ LAI

THÔN 3 – HỒNG KIM

PA CÔ

77)

KĂN CHƯA

THÔN 4 – HỒNG KIM

PA CÔ

78)

KĂN THÂM

THÔN 1 – HỒNG KIM

PA CÔ

79)

KĂN ĐƯƠNG

THÔN 1 – HỒNG KIM

PA CÔ

80)

KĂN XẾP

THÔN 1 – HỒNG KIM

PA CÔ

81)

HỒ VĂN VINH

THÔN 5 – HỒNG KIM

PA CÔ

82)

HỒ VĂN PHƯ

THÔN 5 – HỒNG KIM

PA CÔ

83)

KẢ KHIN

THÔN 6 – HỒNG KIM

PA CÔ

84)

QUỲYNH MƯI

THÔN 6 – HỒNG KIM

PA CÔ

85)

NGUYỄN THANH VỨI

TỔ 1 CỤM 1 – THỊ TRẤN

PA CÔ

86)

KĂN PAI

TỔ 1 CỤM 1 – THỊ TRẤN

PA CÔ

87)

HỒ TIẾP

TỔ 1 CỤM 1 – THỊ TRẤN

PA CÔ

88)

HỒ THỊ MANG

TỔ 1 CỤM 1 – THỊ TRẤN

PA CÔ

89)

LÊ VĂN HIẾU

TỔ 1 CỤM 4 – THỊ TRẤN

PA CÔ

90)

KẢ BƯỞI

TỔ 1 CỤM 4 – THỊ TRẤN

PA CÔ

91)

KĂN THOAN

TỔ 3 CỤM 2 – THỊ TRẤN

PA CÔ

92)

NGUYỄN THỊ DUYÊN

TỔ 3 CỤM 2 – THỊ TRẤN

PA CÔ

93)

LÊ HOÀNG

TỔ 3 CỤM 2 – THỊ TRẤN

PA CÔ

94)

KĂN NGAN

TỔ 4 CỤM 1 – THỊ TRẤN

PA CÔ

95)

HỒ VĂN ỐI

TỔ 5 CỤM 1 – THỊ TRẤN

PA CÔ

96)

KĂN ÍA

TỔ 5 CỤM 2 – THỊ TRẤN

PA CÔ

97)

HỒ PHONG

TỔ 5 CỤM 2 – THỊ TRẤN

PA CÔ

98)

NGUYỄN THỊ KIM ANH

TỔ 6 CỤM 1 – THỊ TRẤN

PA CÔ

99)

HỒ XUÂN LỢI

TỔ 9 CỤM 6 – THỊ TRẤN

PA CÔ

100)

TRÂN NGỌC THÀNH

TỔ 11 CỤM 6 – THỊ TRẤN

PA CÔ

101)

NGUYỄN THANH BÌNH

A RÝ – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

102)

QUỲYNH RỪNG

A RÝ – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

103)

KĂN RƠI

A RÝ – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

104)

KĂN KHUƯƠNG

A RÝ – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

105)

TRÂN VĂN GIÀ

A RÝ – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

106)

HỒ THỊ ĐỚ

ZÔNG – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

107)

NGUYỄN VĂN TIẾNG

ZÔNG – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

108)

LÊ VĂN THỜI

ZÔNG – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

109)

HỒ VĂN HAN

ZÔNG – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

110)

NGUYỄN THỊ TOÀN

TA RÁ – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

111)

LÊ THỊ INH

TA RÁ – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

112)

TRẦN VĂN HƯM

CHA ĐU – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

113)

A RẾT CAO

CHA ĐU – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

114)

NGUYỄN VĂN LAM

A RÝ – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

115)

KĂN MỊT

TA RÁ – HƯƠNG NGUYÊN

KA TÙ

116)

HỒ VĂN ẮT

A ROM – HÒNG HẠ

KA TÙ

117)

HỒ VĂN ĂN

A ROM – HÒNG HẠ

KA TÙ

118)

ĐẶNG VĂN QUYỀN

A ROM – HÒNG HẠ

KA TÙ

119)

QUỲYNH HÀ

CAN SÂM – HỒNG HẠ

KA TÙ

120)

A MOONG THÀNH

CAN SÂM – HỒNG HẠ

KA TÙ

121)

KĂN NGHIỆT

CAN SÂM – HỒNG HẠ

KA TÙ

122)

CÔN PHÍ

CAN SÂM – HỒNG HẠ

KA TÙ

123)

KĂN KÊN

CAN SÂM – HỒNG HẠ

KA TÙ

124)

KĂN HƯƠNG

CAN TÔM – HỒNG HẠ

KA TÙ

125)

KĂN THỦY

CAN TÔM – HỒNG HẠ

KA TÙ

126)

ĐẶNG THỊ ƯƠI

CAN TÔM – HỒNG HẠ

KA TÙ

127)

HỒ VĂN SANG

CAN TÔM – HỒNG HẠ

KA TÙ

128)

HỒ VĂN SÁT

CAN TÔM – HỒNG HẠ

KA TÙ

129)

HỒ VĂN HẢO

CAN TÔM – HỒNG HẠ

KA TÙ

130)

KĂN PRỚI

CAN TÔM – HỒNG HẠ

KA TÙ

131)

CÔN UÔNG

CAN TÔM – HỒNG HẠ

KA TÙ

132)

KĂN KHÂY

CAN TÔM – HỒNG HẠ

KA TÙ

133)

HỒ VĂN KHỞ

PA HY – HỒNG HẠ

KA TÙ

134)

HỒ THỊ TÔNG

PA HY – HỒNG HẠ

KA TÙ

135)

KĂN TRÀO

PA HY – HỒNG HẠ

KA TÙ

136)

HỒ PI RIU ME

PA HY – HỒNG HẠ

KA TÙ

137)

RA PÁT MENG

PA RING – HỒNG HẠ

KA TÙ

138)

KĂN CHÁ

PA RING – HỒNG HẠ

KA TÙ

139)

HỒ VĂN DUNG

CÂN NÔNG – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

140)

LÊ VĂN THAN

THÔN 3 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

141)

KĂN RI XA

THÔN 5 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

142)

LÊ ĐỨC LANG

THÔN 2 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

143)

KẢ HẠNH

THÔN 2 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

144)

KĂN HÓA

THÔN 3 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

145)

QUỲYNH THỰC

THÔN 3 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

146)

LÊ ĐỨC LUI

THÔN 1 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

147)

KĂN CHĂNG

THÔN 4 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

148)

QUYNH PHI

THÔN 4 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

149)

LÊ VĂN THỨ

THÔN 1 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

150)

LÊ QUYÊN

THÔN 4 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

151)

HỒ XUÂN THỦY

THÔN 5 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

152)

KĂN ĐAI

THÔN 5 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

153)

KĂN RÚT

THÔN 4 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

154)

KĂN HỒNG

THÔN 4 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

155)

HỒ VĂN TIÊM

THÔN 3 – HỒNG QUÃNG

PA CÔ

 IV.   HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN PHONG ĐIỀN

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

NGUYỄN THỊ TRƯA

ĐỘI PHONG THU – PHONG MỸ

2

VÕ THỊ HƯỜNG

ĐỘI PHONG THU – PHONG MỸ

3

ĐOÀN THỊ GÁI

ĐỘI PHONG THU – PHONG MỸ

4

HỒ THỊ DỎ

LƯU HIỀN HÒA – PHONG MỸ

5

LÂM MINH CHỨC

TÂN MỸ – PHONG MỸ

6

TRẦN THỊ PHỐ

VINH PHÚ – PHONG XUÂN

7

PHẠM THỊ THÒA

HIỀN AN 2 – PHONG XUÂN

8

NGUYỄN THỊ THẤY

SƠN QUẢ – PHONG SƠN

9

TRẦN THỊ YÊN

CỔ BI – PHONG SƠN

10

NGUYỄN LAI

CỔ BI – PHONG SƠN

11

LÊ THỊ BÍCH

HIỀN SỈ – PHONG SƠN

12

HOÀNG THỊ ẤM

HIỀN SỈ – PHONG SƠN

13

CAO THỊ LOAN

PHỔ LẠI – PHONG SƠN

14

HOÀNG THỊ NHUNG

PHỔ LẠI – PHONG SƠN

15

HOÀNG THỊ HẸ

HIỀN SỈ – PHONG SƠN

16

VÕ THANH

ĐÔNG DẠ – PHONG SƠN

 

17

HOÀNG THỊ HỒNG

PHÒ NINH – PHONG AN

 

18

HỒ THỊ TUẤT

PHÒ NINH – PHONG AN

 

19

NGUYỄN ĐẠI TOẠI

ĐÔNG LÂM – PHONG AN

 

20

NGHUYỄN THỊ LOAN

PHÒ NINH – PHONG AN

 

21

ĐỒNG THỊ GIÀU

KHÁNH MỸ – THỊ TRẤN

 

22

HOÀNG VĂN CƯ

KHÁNH MỸ – THỊ TRẤN

 

23

NGUYỄN ĐĂNG CỰ

ƯU THƯỢNG – PHONG THU

 

24

NGUYỄN THỊ THIẾT

TRẠCH HỮU – PHONG THU

 

25

TRẦN THỊ SẮT

ĐÔNG LÁI – PHONG THU

 

26

MAI THỊ NỮ

TRẠCH HỮU – PHONG THU

 

27

NGUYỄN THỊ KIẾM

VĂN TRẠCH HÒA – PHONG THU

 

28

LÊ CÔNG TU

MỸ XUYÊN – PHONG HÒA

 

29

NGUYẾN THỊ LIÊN

MỸ XUYÊN – PHONG HÒA

 

30

NGUYỄN THỊ XOA

MỸ XUYÊN – PHONG HÒA

 

31

BÙI QUANG ĐỨC

MỸ XUYÊN – PHONG HÒA

 

32

NGUYỄN THỊ THỎA

TRẠCH HỮU –PHONG THU

 

33

HOÀNG THỊ NHƠN

VĨNH AN – PHONG BÌNH

 

34

TỐNG THỊ CHÁU

HÒA VIỆN – PHONG BÌNH

 

35

NGUYỄN THỊ HẠNH

VÂN TRÌNH – PHONG BÌNH

 

36

NGUYỄN THỊ HỒI

VÂN TRÌNH – PHONG BÌNH

 

37

NGUYỄN THỊ VỊT

SIÊU QUẦN – PHONG BÌNH

 

38

TRẦN THỊ CHÁU

SIÊU QUẦN – PHONG BÌNH

 

39

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

SIÊU QUẦN – PHONG BÌNH

 

40

LÊ THỊ VÂN

SIÊU QUẦN – PHONG BÌNH

 

41

NGUYỄN VĂN LẪN

SIÊU QUẦN – PHONG BÌNH

 

42

NGUYỄN THỊ SOÁI

SIÊU QUẦN – PHONG BÌNH

 

43

NGUYỄN THỊ SỬU

PHÚ LỘC – PHONG CHƯƠNG

 

44

HỒ THỊ SƠN

PHÚ LỘC – PHONG CHƯƠNG

 

45

NGUYỄN THỊ BƯỚM

LƯƠNG MAI – PHONG CHƯƠNG

 

46

TRẦN THỊ THÔNG

THANH HƯƠNG – ĐIỀN HƯƠNG

 

47

TRẦN THỊ DUNG

VĨNH XƯƠNG – ĐIỀN MÔN

 

48

TRẦN THỊ GẦN

VĨNH XƯƠNG – ĐIỀN MÔN

 

49

NGUYỄN THỊ VIỄN

TÂN HỘI – ĐIỀN LỘC

 

50

ĐẶNG THỊ THIỆN

ĐỘI 1 – ĐIỀN HÒA

 

V.  DANH SÁCH NGƯỜI MÙ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

Trần Cẩm

Xã Bình Điền

2

Nguyễn Thị Hương

Xã Bình Điền

3

Trần Nguyễn Bảo

Xã Bình Điền

4

Lê Thị Hoa

Xã Bình Điền

5

Hồ Thị Tằm

Xã Bình Điền

6

Trần Văn Ân

Xã Bình Điền

7

Huỳnh Thị Là

Xã Hương Bình

8

Phan Hữu Tâm

Xã Hương Bình

9

Lê Thị Thẻo

Xã Hương Bình

10

Trần Thị Hường

Xã Hương Bình

11

Nguyễn Trai

Xã Bình Thành

12

Lê Văn Vui

Phường Hương Hồ

13

Nguyễn Hóa

Phường Hương Hồ

14

Phan Thị Gái

Phường Hương Hồ

15

Thái Cầy

Phường Hương Hồ

16

Đỗ Phương Truyền

Phường Hương Hồ

17

Nguyễn Thị Vui (Tui)

Phường Hương Hồ

18

Bùi Văn Ấm

Phường Hương Hồ

19

Phạm Thị Tám

Phường Hương An

20

Nguyễn Thành Duy

Phường Hương An

21

Hà Thị Ngọ

Phường Hương An

22

Hà Thị Mực

Phường Hương Chữ

23

Hoàng Thành

Phường Hương Chữ

24

Trần Thị Quậy

Phường Hương Chữ

25

Cao Thị Bê

Phường Hương Chữ

26

Phan Thị Xét

Phường Hương Chữ

27

Lê Phú Kế

Phường Hương Chữ

28

Cao Thị Khuê

Phường Hương Chữ

29

Dương Thị Bê

Phường Hương Xuân

30

Đỗ Văn Sinh

Phường Hương Xuân

31

Trần Lưu Lũy

Phường Hương Xuân

32

Phạm Thị Hẻo

Phường Hương Xuân

33

Phan Thị May

Phường Hương Xuân

34

Phan Bá Láo

Phường Hương Xuân

35

Nguyễn Văn Bơi

Phường Hương Xuân

36

Nguyễn Huân

Phường Hương Xuân

37

Nguyễn Văn Hùng

Phường Hương Xuân

38

Nguyễn Thị Yến

Phường Hương Xuân

39

Nguyễn Văn Con

Phường Hương Xuân

40

Nguyễn Thị Phúc

Phường Hương Xuân

41

Nguyễn Thị Cúc

Phường Hương Xuân

42

Phan Thị Thuận

Phường Hương Xuân

43

Nguyễn Văn Thành

Phường Hương Văn

44

Trần Xuân Ngọc

Phường Hương Văn

45

Trần Thị Kim Chuân

Phường Hương Văn

46

Lê Đình Hải

Phường Hương Văn

47

Võ Thị Gái

Phường Hương Văn

48

Nguyễn Văn Đông

Phường Hương Văn

49

Đặng Thị Thiếu

Phường Hương Văn

50

Lê Thị Chịnh

Phường Hương Văn

51

Dương Văn Quang

Phường Hương Văn

52

Phạm Kháng

Phường Hương Văn

53

Đặng Hà

Phường Hương Văn

54

Trần Thị Thu Vân

Phường Hương Văn

55

Lê Văn Bé

Phường Hương Văn

56

Dương Thị Lại

Phường Hương Văn

57

Lê Thị Khánh Vân

Phường Hương Văn

58

Võ Thiết

Phường Hương Văn

59

Ca Thị Gái

Phường Hương Văn

60

Nguyễn Văn Thừa

Phường Hương Văn

61

Trần Mậu Hằng

Phường Hương Văn

62

Đặng Thị Thí

Phường Hương Văn

63

Nguyễn Lại

Phường Hương Văn

64

Trần Minh Tâm

Phường Hương Văn

65

Nguyễn Hiểu

Phường Hương Văn

66

Võ Thanh Kết

Phường Hương Văn

67

Dương Đình Cứ

Phường Hương Văn

68

Châu Lộc

Phường Hương Văn

69

Châu Thị Tằm

Phường Hương Văn

70

Phan Thị Gia

Phường Hương Văn

71

Nguyễn Hữu Xồn

Phường Hương Văn

72

Phạm Thị Mừng

Phường Hương Văn

73

Nguyễn Thị Uy

Phường Tứ Hạ

74

Trần Đức Phụng

Phường Tứ Hạ

75

Hoàng Thị Giữa

Phường Tứ Hạ

76

Phan thị Quýt

Phường Tứ Hạ

77

Cao Thị Viết

Phường Tứ Hạ

78

Trần Thị Khánh

Phường Tứ Hạ

79

Phan Bá Liệu

Xã Hương Toàn

80

Phạm Bá Mận

Xã Hương Toàn

81

Nguyễn Xuân Tiến

Xã Hương Toàn

82

Trần Thị Túy

Xã Hương Toàn

83

Võ Thị Bé

Xã Hương Toàn

84

Trần Thị Hoa

Xã Hương Toàn

85

Hoàng Ngọc Thanh

Xã Hương Vinh

86

Trần Thị Lang

Xã Hương Vinh

87

Hoàng Châu

Xã Hương Vinh

88

Hồ Sáu

Xã Hương Vinh

89

Phạm Thị Thỏ

Xã Hương Vinh

90

Nguyễn Văn Mão

Xã Hương Vinh

91

Trần Thị Vĩ

Xã Hương Vinh

92

Phan Thị Ca

Xã Hương Phong

93

Phan Văn Hòa

Xã Hương Phong

94

Lê Thị Lộc

Xã Hương Phong

95

Nguyễn Thị Loan

Xã Hương Phong

96

Nguyễn Thị Lội

Xã Hương Phong

97

Đỗ Thừa

Xã Hương Phong

98

Nguyễn Thị Kiệm

Xã Hương Phong

99

Lê Đình Tâm

Xã Hương Phong

100

Phan Văn Đức

Xã Hương Phong

101

Châu Thị Nận

Xã Hương Phong

102

Nguyễn Thị Hỷ

Xã Hương Phong

103

Nguyễn Văn Ngữ

Xã Hương Phong

104

Hồ Văn Lộc

Xã Hương Phong

105

Trần Phúc

Xã Hương Phong

106

Lê Thị Tỵ

Xã Hải Dương

107

Đỗ Viết Vun

Xã Hải Dương

108

Ngô Thị Nghèo

Xã Hải Dương

109

Đỗ Thị Âu

Xã Hải Dương

110

Nguyễn Thị Tính

Xã Hải Dương

111

Nguyễn Thị Cừ

Xã Hải Dương

112

Đào Duy Cứ

Xã Hải Dương

113

Ngô Rơ

Xã Hải Dương

114

Ngô Thị Thủy

Xã Hải Dương

115

Nguyễn Thị Ẩn

Xã Hải Dương

116

Huỳnh Thị Cẩm

Xã Hải Dương

117

Ngô Thương

Xã Hải Dương

118

Lê Văn Vư

Xã Hồng Tiến

119

Mai Văn Đông

Xã Hương Thọ

120

Mai Thị Tư

Xã Hương Thọ

VI.  DANH SÁCH NGƯỜI MÙ HUYỆN PHÚ VANG

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Nguyện

Xã Phú An

2

Đoàn Nậy

Xã Phú An

3

Đoàn Con

Xã Phú An

4

Hồ Thị Khởi Nghĩa

Xã Phú An

5

Hồ Thị Thắng Lợi

Xã Phú An

6

Hồ Thị Ngọc Lan

Xã Phú An

7

Huỳnh Thị Thẻo

Xã Phú An

8

Nguyễn Văn Minh

Xã Phú An

9

Nguyễn Văn Duy

Xã Phú An

10

Nguyễn Văn Thái

Xã Phú An

11

Trần Thanh

Xã Phú An

12

Hồ Ngữ

Xã Phú An

13

Lê Sinh

Xã Phú Dương

14

Đoàn Đại Quý

Xã Phú Dương

15

Trần Nguyện

Xã Phú Dương

16

Phan Trung Thao

Xã Phú Dương

17

Nguyễn Thị Thùy Quyên

Xã Phú Dương

18

Phan Thị Như Ý

Xã Phú Dương

19

Nguyễn Thị Luyến

Xã Phú Dương

20

Nguyễn Thị Thắm

Xã Phú Dương

21

Dương Quang Vinh

Xã Phú Mậu

22

Nguyễn Hòa

Xã Phú Mậu

23

Trần Thị Quên

Xã Phú Thượng

24

Nguyễn Hoàng

Xã Phú Thượng

25

Huỳnh Đức Dương

Xã Phú Thượng

26

Bạch Thị Nuôi

Xã Phú Mỹ

27

Nguyễn Dũng

Xã Phú Mỹ

28

Nguyễn Thị Thừa

Xã Phú Xuân

29

Nguyễn Thị Hàu

Xã Phú Xuân

30

Nguyễn Thị Don

Xã Phú Xuân

31

Nguyễn Tẻo

Xã Phú Xuân

32

Lê Văn Lợi

Xã Vinh Phú

33

Tống Thị Bé

Xã Vinh Phú

34

Nguyễn Nhơn

Xã Vinh Phú

35

Trần Thị Anh

Xã Vinh Phú

36

Trần Thảo

Xã Vinh Phú

37

Nguyễn Đe

Xã Vinh Phú

38

Nguyễn Thị Kiểu

Xã Vinh Phú

39

Nguyễn Thị Út

Xã Phú Đa

40

Trần Thị Thú

Xã Phú Đa

41

Nguyễn Thị Huyền

Xã Phú Đa

42

Đỗ Thị Cung

Xã Phú Lương

43

Đổ Đại

Xã Phú Lương

44

Đỗ Văn An

Xã Vinh Thanh

45

Đỗ Thị Hương

Xã Vinh Thanh

46

Phan Thị Mạnh

Xã Vinh Thanh

47

Nguyễn Tong

Xã Vinh An

48

Võ Thị Bê

Xã Vinh An

49

Phan Thị Hãnh

Xã Vinh An

50

Nguyễn Văn Tố

Xã Phú An

51

Võ Thị Đóa

Xã Phú Mậu

52

Nguyễn Thị Thau

Xã phú Diên

53

Đoàn Hữu

Xã Phú Dương

54

Nguyễn Thị Xù

Xã Phú Mỹ

VII. DANH SÁCH NGƯỜI MÙ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

Trương Viết Hiền

Thủy Phù

2

Ngô Tợ

Thủy Phù

3

Phan Thị Tình

Thủy Phù

4

Nguyễn Thị Phòng

Thủy Phù

5

Lê Thị Dung

Thủy Phù

6

Huỳnh Hiền

Thủy Phù

7

Hồ Thị Thương

Thủy Tân

8

Lê Thị Thể

Thủy Tân

9

Ngô Văn Lễ

Thủy Tân

10

Nguyễn Thị Điểm

Thủy Tân

11

Phạm Thị Chua

Thủy Tân

12

Nguyễn Quang Thương

Thủy Tân

13

Ngô Thị Kê

Thủy Tân

14

Ngô Thị Thanh Tâm

Thủy Tân

15

Võ Thị Phóng

Phường Thủy Lương

16

Dương Quỳnh Mua

Phường Thủy Lương

17

Nguyễn Thị Vàng

Phường Thủy Lương

18

Lê Thị Hòa

Phường Thủy Lương

19

Hồ Lội

Phường Phú Bài

20

Lê Thị Lệ Thủy

Phường Thủy Châu

21

Ngô Thị Mực

Phường Thủy Châu

22

Nguyễn Thị Thến

Phường Thủy Châu

23

Phạm Thị Lồng

Phường Thủy Châu

24

Hoàng Thị Ca

Phường Thủy Châu

25

Lê Viết Bơi

Phường Thủy Phương

26

Trần Thị Thúy

Phường Thủy Phương

27

Huỳnh Văn Lâm

Phường Thủy Phương

28

Lê Thị Loan

Phường Thủy Phương

29

Nguyễn Văn Tiến

Phường Thủy Phương

30

Phùng Hữu An

Phường Thủy Dương

31

Ngô Thị Sang

Phường Thủy Dương

32

Lê Thị Mở

Phường Thủy Dương

33

Lê Thị Bưởi

Phường Thủy Dương

34

Nguyễn Thị Gái

Thủy Vân

35

Phan Văn Sấm

Thủy Bằng

36

Phan Thị Sen

Thủy Bằng

37

Hoàng Thị Huê

Thủy Bằng

VIII. DANH SÁCH NGƯỜI MÙ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

Ngô Thị Lớn

Quảng Phước

2

Đặng Thị No

Quảng Phước

3

Phạm Thị Xuyến

Quảng Phước

4

Ngô Thị Diêm

Quảng Phước

5

Lê Thị Chạp

Quảng Phước

6

Thái Thị Hương

Quảng Phú

7

Trương Thị Thức

Quảng Phú

8

Nguyễn Thị Thiểu

Quảng Phú

9

Trần Thị Ne

Quảng Phú

10

Trần Thị Gái

Quảng Phú

11

Lê Công Lượm

Quảng An

12

Trần Thị Đáo

Quảng An

13

Đặng Thị Huê

Quảng An

14

Lê Quý

Quảng An

15

Trần Thị Chiện

Quảng An

16

Trần Đức Xếp

Quảng An

17

Lê Dường

Thị Trấn Sịa

18

Nguyễn Thị Tẩu

Thị Trấn Sịa

19

Trần Thị Tuyến

Thị Trấn Sịa

20

Nguyễn Thị Lọt

Thị Trấn Sịa

21

Phan Thị Chiu

Quảng Thành

22

Nguyễn Hói

Quảng Thành

23

Lê Phú Hài

Quảng Thành

24

Phan Cảnh Dũng

Quảng Thành

25

Nguyễn Thị Sao

Quảng Thái

26

Trần Thị Sòng

Quảng Lợi

27

Hồ Thị Bé

Quảng Lợi

28

Hồ Ngôi

Quảng Lợi

29

Văn Thuận

Quảng Lợi

30

Đặng Chữ

Quảng Lợi

31

Hồ Thị Tùng

Quảng Lợi

32

Nguyễn Thị Ngự

Quảng Thọ

33

Lê Màng

Quảng Thọ

34

Trần Lốc

Quảng Công

35

Phan Thị Luyến

Quảng Công

36

Hồ Bố

Quảng Công

37

Nguyễn Thị Hài

Quảng Công

38

Võ Tâm

Quảng Công

39

Dương Thị Con

Quảng Ngạn

40

Dương Thị Xuyên

Quảng Ngạn

41

Hoàng Thị Bình

Quảng Ngạn

42

Lương Thị Giờ

Quảng Vinh

43

Trần Thị Ẩn

Quảng Vinh

44

Đoàn Thị Thải

Quảng Vinh

45

Hồ Bông

Quảng Vinh

46

Nguyễn Thới

Quảng Vinh

47

Trần Thị Diên

Quảng Vinh

48

Nguyễn Thị Thông

Quảng Vinh

49

Hồ Thị Khoai

Quảng Vinh

IX. DANH SÁCH NGƯỜI MÙ HUYỆN NAM ĐÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

Hồ Văn Trương

Thượng Quảng

Nam Đông

2

Trần Thị Thê

Thượng Quảng

Nam Đông

3

Hồ Thị Rưch

Thượng Quảng

Nam Đông

4

Nguyễn Thị Hiên

Thượng Long

Nam Đông

5

Phạm Văn Men

Thượng Long

Nam Đông

6

Trần Thị Peo

Thượng Long

Nam Đông

7

Trần Thị Im

Thượng Long

Nam Đông

8

Trần Thị Kiểu

Thượng Long

Nam Đông

9

Đoàn Thị Nê

Thượng Long

Nam Đông

10

Lê Thị Ninh

Hương Hữu

Nam Đông

11

Nguyễn Thị Hải

Hương Hữu

Nam Đông

12

Dếch Phan

Hương Hữu

Nam Đông

13

Trần Thị Thế

Hương Hữu

Nam Đông

14

Trần Văn Phong

Hương Hữu

Nam Đông

15

Vương Văn Linh

Hương Hữu

Nam Đông

16

Phan Văn Phiến

Hương Giang

Nam Đông

17

Hoàng Quang

Hương Giang

Nam Đông

18

Hồ Xuân Tình

Hương Sơn

Nam Đông

19

Hồ Văn Ốc

Hương Sơn

Nam Đông

20

Hồ Sỹ Đá

Hương Sơn

Nam Đông

21

Căn Vươn

Hương Sơn

Nam Đông

22

Căn Dư

Hương Sơn

Nam Đông

23

Hồ Đãi

Hương Hòa

Nam Đông

24

Lê Giơ

Hương Hòa

Nam Đông

25

Cao Xuân Thanh

Hương Hòa

Nam Đông

26

Phạm Thị Bé

Hương Hòa

Nam Đông

27

A Lăng Tủa

Thượng Lộ

Nam Đông

28

Hồ Văn Rách

Thượng Lộ

Nam Đông

29

Trần Văn Lục

Thượng Lộ

Nam Đông

30

Hồ Thị Chơch

Thượng Lộ

Nam Đông

31

Trần Thị Búp

Thị Trấn

Nam Đông

32

Trần Lý

Thị Trấn

Nam Đông

33

Trần Trạc

Thị Trấn

Nam Đông

34

Nguyễn Văn Nho

Thị Trấn

Nam Đông

35

Võ Hữu Bưu

Thị Trấn

Nam Đông

36

Huỳnh Doãn

Thị Trấn

Nam Đông

37

Nguyễn Văn Nhân

Thị Trấn

Nam Đông

38

Trần Thị Duân

Thượng Nhật

Nam Đông

39

Lê Thị Luch

Thượng Nhật

Nam Đông

40

Hồ Văn Dal

Thượng Nhật

Nam Đông

41

Lê Thanh Pông

Thượng Nhật

Nam Đông

42

Hồ Thị Mua

Thượng Nhật

Nam Đông

43

Hồ Văn Thanh

Thượng Nhật

Nam Đông

44

Nguyễn Thị Sung

Hương Lộc

Nam Đông

45

Trần Thị Huyền

Hương Lộc

Nam Đông

46

Đoàn Thị Ngọng

Hương Lộc

Nam Đông

47

Nguyễn Thị Mừng

Hương Lộc

Nam Đông

48

Trương Thị Hòa

Hương Lộc

Nam Đông

49

Đoàn Thị Huệ

Hương Lộc

Nam Đông

50

Phạm Thị Tin

Hương Lộc

Nam Đông

51

Phạm Thị Cháu

Hương Phú

Nam Đông

52

Văn Phất

Hương Phú

Nam Đông

53

Hồ Văn Úy

Hương Phú

Nam Đông

54

Hồ Đăng Pưa

Hương Phú

Nam Đông

55

A Văn Liêu

Hương Phú

Nam Đông