Giới thiệu

Câu lạc bộ Vòng Tay Nhân Ái là tổ chức hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu của CLB: Thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh có khó khăn trong đời sống ở cộng đồng.

Chức năng của CLB: là cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với những số phận người bất hạnh, kém may mắn. Là đơn vị tập hợp cung cấp thông tin; lập kế hoạch, dẫn đường chuyển đúng địa chỉ nhà tài trợ quan tâm giúp đỡ.

Phương thức thực hiện:

-  Qua thông tin các kênh truyền hình, báo đài địa phương và các tổ chức Hội – Đoàn thể. CLB tìm đến những gia đình, người già, người tàn tật, trẻ mồ côi,…có  khó khăn, nghèo khổ trong cộng đồng.

- Khảo sát nhu cầu bức xúc nhất cần giải quyết của từng hoàn cảnh để lên kế hoạch, lập hồ sơ kêu gọi sự chung tay giúp đở.

- Tìm cách kết nối những tấm lòng từ tâm, nhân ái quan tâm đến những hoàn cảnh nghèo khổ, neo đơn, khó khăn.

- Đề xuất kế hoạch, phương án và chương trình hoạt động của CLB để nhà tài trợ quyết định hình thức, nội dung và mức độ hổ trợ.

- Vận động các tổ chức, hội, đoàn, chương tình Vì Người Nghèo chung tay cùng sự hổ trợ, giúp đở của nhà tài trợ tổ chức thực hiện.

Các chương trình – dự án hoạt động:

1./ Mái Nhà Tình Thương.

2./ Hổ trợ vốn.

3./ Bảo trợ, trợ cấp.

4./ Tặng quà, tặng thiết bị.

5./  Thắp sáng ước mơ.

6./ Tư vấn, bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc SK NCT&Gia đình.

7./ Công trình phúc lợi.

8./ Kế hoạch tổ chức dịch vụ chăm sóc người yếu thế, Người cao tuổi tại gia đình.

 

Blog Archives