TRUNG TÂM CHĂM SÓC SK NGƯỜI CAO TUỔI & GIA ĐÌNH

  TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI & GIA ĐÌNH gọi tắt là : TRUNG TÂM

-  Tên giao dịch tiếng Pháp : Centre d’aide personne âgée. Viết tắt: CDAPA

-  Tên giao dịch tiếng  Anh  : Elderly care center. Viết tắt ECC

Địa chỉ : Số 06 Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Địa bàn họat động : Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị quản lý, cấp phép: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh TT Huế.

Trung tâm ra đời nhằm góp phần giúp đở và nâng cao  chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, người yếu thế, phụ nữ đơn thân, người tàn-khuyết tật do bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin và các cháu mồ côi, gia đình đặc biệt khó khăn ở cộng đồng.

 MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

 I./ Mục tiêu :               

+ Trung tâm tham gia công tác từ thiện nhân đạo đối với những hoàn cảnh bất hạnh, khốn khổ.

+ Tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỷ năng cho tình nguyện viên làm thiện nguyện để chăm sóc sức khoẻ NCT, người yếu thế,  gia đình có khó khăn cần chung tay giúp đở.

+ Khi đủ điều kiện Trung tâm góp phần chăm sóc, tư vấn sức khỏe NCT và chăm sóc quản lý các công việc gia đình đối với người yếu thế tại nhà theo nhu cầu.

 II./ Nội dung hoạt động:                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.1/

  1./ Công tác thiện nguyện: Thành lập Câu Lạc bộ Vòng Tay Nhân Ái để xây dựng những chương trình, dự án chăm sóc, giúp đở người cao tuổi, yếu thế, những gia đình, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, cần sự chung tay giúp đở tại cộng đồng.

  2./ Hoạt động có thu: Khi đủ điều kiện tổ chức dịch vụ thực hiện các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe tại nhà, chăm sóc quản lý các công việc gia đình của đối tượng với mục đích giúp đở tạo điều kiện cho người yếu thế được chăm sóc theo yêu cầu. Người chăm sóc được chi trả tiền công góp phần giải quyết khó khăn đời sống. Ngoài chi phí hành chính Trung tâm phần còn lại để tạo nguồn tài chính chủ động bên cạnh nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân nhằm mở rộng và duy trì  hoạt động từ thiện.

  3./ Hoạt động Bảo trợ, chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi yếu thế tập trung khi có cơ sở vật chất đảm bảo nhu cầu.

    Trung tâm là một tổ chức bảo trợ xã hội ngoài công lập, hoạt động có tư cách pháp nhân, có qui chế, có con dấu, tài khỏan riêng để giao dịch và theo nguyên tắc thiện nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính.

Trung tâm do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép thành lập hoạt động từ ngày 05 tháng 3 năm 2010.

 

 

Blog Archives