CỘNG TÁC VIÊN

             DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI & GIA ĐÌNH

I- ĐƠN VỊ:

1./ Phòng Quản lý bảo vệ sức khỏe cán bộ,

2./ Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe – Sở Y Tế,

3./ Công Đoàn, Chi Đoàn, Khoa Phuc hồi chức năng, Khoa Dinh dương BV TW Huế,

4./ Khoa Y tế cộng đồng- Đại học Y dược Huế,

II- CÁ NHÂN:

1./ BS Lê Kim Anh- hưu trí,

2./ BS Hương Lan – BV Đại học Y Dược Huế,

3./ BS Nguyễn Thị Hoa- hưu trí,

4./ BS Nguyễn Quang Hiền – BV Thành Phố Huế,

5./Ông Thái Phước – cán sự điều dưỡng,

6./ Bà Phạm Thị Sự – cán sự điều dưỡng,

7./ Bà Nguyễn Thị Mai – Cán sự điều dưỡng,

8./Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa- cán sự điều

9./ Bà Phạm Thị Xuân Hòa – hưu trí,

10./ Nguyễn Thị Nhạn phụ trách tổ buồng KS Heritage Huế.

 

 

 

Blog Archives