HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

-   Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn.

BS Nguyễn Cương:  Chủ Tịch Hội Chất Độc Da Cam-Dioxin tỉnh TT Huế.

-   Tư vấn công tác đào tạo:

  1. Bà Trần Thị Mai: Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ Du Lịch tỉnh TT Huế. Phó CT Hội Đồng Tư Vấn.
  2. Bà Nguyễn Thị Kinh: PCT Hội Liên Lạc Người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh TT Huế. Thành viên.

-   Tư vấn hoạt động, dự án:

  1. BS Dương Đình Châu: Nguyên Trưởng Khoa Da Liểu BV TW Huế. PCT Hội Liên Lạc Người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh TT Huế. Phó CT Hội Đồng Tư Vấn.
  2. BS Huỳnh Đình Chiến: GĐ Trung Tâm Học Liệu Viện Đại Học Huế. Thành viên.

-   Tư vấn công tác tài chính:

Bà Trần Nguyễn Thị Tri: VK Thụy Sĩ, Sáng lập viên Hội Việt Nam-Huế-Thụy Sĩ. Phó CT Hội Đồng Tư Vấn.

 

 

Blog Archives