CLB VÒNG TAY NHÂN ÁI

DSC01602

Câu lạc bộ Vòng Tay Nhân Ái thuộc Trung tâm CSSK NCT&GĐ thành lập, tổ chức.

Mục tiêu của CLB: Thiện nguyện giúp đở những hoàn cảnh có khó khăn trong đời sống ở cộng đồng.

Chức năng của CLB: là cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với những số phận người bất hạnh, kém may mắn. Là đơn vị tập hợp cung cấp thông tin; lập kế hoạch, dẫn đường chuyển đúng địa chỉ nhà tài trợ quan tâm giúp đở.

Phương thức thực hiện:

-   CLB tìm đến những gia đình, người già, người tàn tật, trẻ mồ côi,…có  hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghèo khổ trong cộng đồng.

- Khảo sát nhu cầu bức xúc nhất cần giải quyết của từng hoàn cảnh để lên kế hoạch, lập hồ sơ kêu gọi sự chung tay giúp đở.

- Kêu gọi, kết nối những tấm lòng từ tâm, nhân ái quan tâm đến những hoàn cảnh nghèo khổ, neo đơn, khó khăn.

- Đề xuất kế hoạch, phương án và chương trình hoạt động của CLB để nhà tài trợ quyết định hình thức, nội dung và mức độ hổ trợ.

- Vận động địa phương và gia đình đối tượng cùng chung tay tổ chức thực hiện.

Các chương trình hoạt động – dự án :

1./ Mái Nhà Tình Thương.

2./ Hổ trợ vốn.

3./ Bảo trợ, trợ cấp.

4./ Tặng quà, tặng thiết bị

5./ Dự án công trình phúc lợi

6./ Dự án tư vấn, bồi dưỡng kỷ năng chăm sóc sức khỏe NCT, người yếu thế tại cộng đồng.

7./ Thắp sáng ước mơ.

8./ Khi đủ điều kiện tổ chức dịch vụ chăm sóc người cao tuổi người yếu thế tại gia đình.

BAN BẢO TRỢ CLB VÒNG TAY NHÂN ÁI

1./ Gia đình bà Nguyễn Trần Thị Tri-Tri Tâm-Tri Túc VK Thụy Sĩ-Hội AEHS.

2./ Ô.Bà Huỳnh&Phan cùng 03 chị em gia đình họ Phan  VK Mỹ, VK Đức và tại TP HCM

3./ Gia đình ông bà Đinh Hữu Quyến – Quỳnh Diệu Tâm&BS Vân Quỳnh TP HCM

4./ Anh chị em gia đình bà Lê Quang Nhật Thủy  và Gia đình Trần Lê VK Mỹ, TP HCM và tại Huế

5./ Hệ thống HUES (www.hues.vn)

 

BAN CHỦ NHIỆM CLB VÒNG TAY NHÂN ÁI

1./ Bà Lê Thị Nhân GĐ Ban điều hành TT CSSK NCT&GĐ: Chủ nhiệm

2./ Nguyễn Minh Nhật Tuấn P.CN phụ trách trang thông tin điện tử.

3./ Trần đình Cường P.CN trực, phụ trách tổ chức các hoạt động.

4./ Nguyễn Thị Nhạn P.CN phụ trách dịch vụ chăm sóc người yếu thế tại gia đình.

 

Blog Archives