DỊCH VỤ CSSK NGƯỜI YẾU THẾ & GIA ĐÌNH

Là nội dung phấn đấu hướng tới của Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và gia đình. Đây là chương trình dự định thực hiện nhằm tạo cơ hội điều kiện cho người lao động cần việc có việc làm; và cũng là hoạt động mang tính nhân văn cao đối với đối tượng yếu thế, cao tuổi, gia đình có nguồn lực, tài chính nhưng phải sống trong cô đơn, con cái người thân ở xa.

Một thực tế đời sống hiện nay là nhu cầu của thế hệ trẻ là học tập-làm việc xa nhà, nhiều gia đình con cháu sinh sống, du học ở ngoài nước. Vì vậy việc cha mẹ, ông bà còn lại sống đơn chiếc là thực trạng chung của xã hội. Và khi trái gió trở trời, bệnh tật tuổi già ập về thì việc cần người giúp đở chăm sóc tại nhà hoặc tại bệnh viện là một nhu cầu rất đáng quan tâm. Trước yêu cầu bức thiết đó tại các thành phố lớn dịch vụ nầy đã được hình thành từ lâu và hoạt động rất có hiệu quả không chỉ cho cá nhân gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho xã hội. Hiện tại một số cá nhân vẫn tổ chức dịch vụ nhỏ lẻ cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn, người nghèo thành phố đi làm việc nhà theo thỏa thuân. Song do không có chuyên môn kỷ thuật và cũng không có quy chế rõ ràng nên quan hệ và hiệu quả công việc còn nhiều bất cập chưa đạt yêu cầu.

Mục tiêu CLB Vòng Tay Nhân Ái mong muốn thực hiện như ý nghĩa đã nêu còn kèm thêm mục đích là khi thực hiện được dự án thì CLB sẽ có được nguồn thu dịch vụ vừa để người lao động chưa có việc làm có thu nhập tha thiết hoạt động trong công tác từ thiện. Vừa để bổ sung thêm cơ sở điều kiện để CLB thực hiện công tác từ thiện bên cạnh nguồn xin tài trợ. Tạo cơ hội để người lao động và người sử dụng lao động thể hiện tấm lòng thiện nguyện giúp thêm người nghèo bằng chính công sức lao động, thời gian và bằng điều kiện của mình.

Tuy nhiên, do đặc thù công việc chăm sóc tại nhà, tại bệnh viện mang tính nhạy cảm và cũng còn quá mới mẻ cho một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận đứng ra tổ chức nên việc thực hiên còn khó khăn. Hơn nữa hoạt động từ thiện của CLB đang còn mang tính thiện nguyện là chính. Toàn bộ nguồn tài trợ đều được chuyển đúng đến địa chỉ đối tượng theo yêu cầu cùng trao của bản thân, gia đình, thân hữu nhà tài trợ. Mặc khác các thành viên trong Ban Tư vấn, Ban Điều hành còn bận rộn nhiều công việc chuyên môn khác. Tình nguyện viên trẻ không thể tham gia công tác từ thiện khi không ổn định việc làm có thu nhập nuôi sống bản thân. Nên dự án dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi&gia đình vẫn còn là kế hoạch.

 

 

 

 

Blog Archives