HỔ TRỢ VỐN DO BAN TỪ THIỆN HỘI ĐỒNG HƯƠNG HUẾ TÀI TRỢ

I./ Gia đình bà Lã Thanh Qúy hổ trợ vốn 1.200.000VND/hộ cho 10 gia đình:

HTV Le Linh QDHTV Nguyen Loi QD  (Copy)

1. Gia đình em Lê Linh 36 tuổi, xã Quảng Phước Q.Điền , bị mù+bệnh sỏi thận, vợ làm thuê, có 01 con bệnh baị não, 01 HS

2. Gia đình anh Nguyễn Lơị 42 tuổi, xã  Quảng Phước Q.Điền, bị mù, có mẹ già yếu 90 tuổi, con gái lớn bị mù và liệt nữa người.

When you need help with writing an essay, you can apply for professional assistance of DePapers is a quality and reliable custom essay writing service and have your academic paper written within the deadline you need.

Categories

Blog Archives