BẢO TRỢ – ĐỒNG HÀNH CÙNG CLB VÒNG TAY NHÂN ÁI

charity2

        

                                                          DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN BẢO TRỢ

                                           CLB VÒNG TAY NHÂN ÁI

I- Hội Đồng Hương Huế tại TP Hồ Chí Minh:

BS TRUONG THIN nguyên CT Hội ĐH Huế. TP HCM (Copy)HOI DH HUE (Copy)

1./ Gia đình BS Trương Thìn-Thanh Hà nguyên Chủ Tịch Hội

2./ Gia đình ông bà Nguyễn Hoàng Nguyên Chủ Tịch Hội.

  •      Ban Từ Thiện Hội Đồng Hương Huế tại TP HCM 

3./ Gia đình Ô.bà Phạm Thị Mỹ Dung Trưởng Ban Từ thiện Hội Đồng hương Huế tại TP HCM.

4./ Gia đình ông bà Lã Thanh Quý Hội ĐH Huế tại  TP HCM.      

5./ Gia đình Ô.Bà Đinh Hữu Quyến-Diệu Tâm Hội ĐH Huế tại TP HCM.        

6./ Ông Tôn Thất Nhân Hòa  TP HCM

7./ Gia đình bà Kim Minh  Hội ĐH Huế tại TP HCM          

8./ Gia đình Họa sĩ Nguyên Lý – Quỳnh Bích Châu  TP HCM                     

9./ Gia đình bà Nguyễn Phước Giáng Châu TP HCM                                              

10./ Bà Võ Thị Ngọc Lan CLB Ca Huế TP HCM                                                                

11./ Ni Sư Minh Thiện Hãi Ấn Ni Tự.

12./ Gia đình bà Nguyễn Thị Mừng TP HCM.

HOI ĐH HUEOLYMPUS DIGITAL CAMERA

II- Thân hữu Hội liên lạc Người Việt Nam ở nước ngoài Tỉnh TT Huế:

01./  Ông bà Huỳnh&Phan Việt kiều Mỹ

02./  Gia đình 03 chị Họ Phan Việt kiều Đức, TP HCM.

03./ Gia đình bà Nguyễn Trần Thị Tri VK Thụy Sĩ sáng lập viên Hội AVHS                                                   

04./  Gia đình 02 bà Nguyễn Trần Tri Tâm – Nguyễn TrầnTri Túc VK Thụy Sĩ  PCT Hội AVHS                        

05./ Ông bà Michel Moore Thụy Sĩ, nguyên CT Hội Tương trợ VN-Hue-Thụy sĩ-AVHS                           

06./ Ông bà MaiBach Olivier&Nhật Thủy Lê Quang PCT Hội AVHS           

07/ Gia đình các ông bà họ Lê Quang VK Mỹ, TP Huế   

08./ Bà Nguyễn Thị Hường, VK  Canada

09./ Ông bà Trần Thị Ngâu và thân hữu VK Mỹ.                                              

10./ Gia đình ông Huỳnh Ẩn Vinh Mỹ Phú Lộc sống tại TP HCM  

11./ Ông bà ChrysantTP Huế                                                           

12./ Gia đình ông bà Lê Thị Huê VK Mỹ                              

13./ Gia đình chị Trần Thị Lan TP HCM                                           

14./ Gia đình Bà Hòang Thị Thu Hội thơ TP Huế                               

15./ Gia đình nhà thơ  Hồ Đắc Thiếu Anh                                          

16./ Đạo Diễn Quý Tiết TP Huế.

17./ Bà Mỹ Nga VK Nhật tại Mỹ.

18./ 02 chị Hòa, Ánh Nguyệt tiểu thương hàng áo quần chợ Đông Ba Huế.

19./ Gia đình anh Võ Cường tiểu thương gian hàng áo quần chợ Đông Ba Huế.

20./ Gia đình chị Lê Thị Mỹ Hạnh tổ trưởng PN tổ 10 Thuận Lộc Huế.

III./ Chương Trình Huế Xa:

Do Ô.Bà Xuân Thìn-Mỹ Hương cùng thân hữu&chị Kim Minh trao tặng.

DSCN2941